Browsing: SEO Analytics

เรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์ SEO ให้กับเว็บไซต์ ทั้งของตัวเอง และเว็บคู่แข่ง เรียนรู้เรื่องการนำสิ่งที่วิเคราะห์มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาให้การทำ SEO ดีขึ้น บนเว็บไซต์ WordPress และเว็บไซต์ที่ใช้ระบบอื่นๆ

บทความนี้จะให้คำแนะนำสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้าถึงและ Traffic แบบ Organic โดยการจัดหาทางออกสําหรับปัญหาที่อาจพบใน SEO ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ไม่เคยใช้ SEO มาก่อน และผู้ที่ต้องการมีประสบการณ์กับ SEO มากขึ้น โดยมีเป้าหมายคือการได้รับการเข้าชมมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจ

คุณอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเรียนรู้การทำ SEO ที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่มันจะไม่มีประโยชน์เลย หากคุณไม่สามารถวัดผลลัพธ์ได้ การติดตามตัววัดหลักเหล่านี้ทุกเดือนทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณได้ รวมทั้งสามารถทำการตัดสินใจในด้านธุรกิจด้วยการดูจากผลลัพธ์จริงที่เกิดขึ้น