Browsing: SEO Tools

เครื่องมือในการทำ SEO ที่คนทำ SEO ต้องรู้จัก และใช้งานได้ช่น Ahrefs, Ubersuggest, WebCEO, Raven Tools, Moz Pro, Screaming Frog และอื่นๆ อีกมากมาย

ปัจจุบันมีเครื่องมือสำหรับการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ ซึ่งจะต้องจ่ายเงินเพื่อใช้งานอย่างเช่น MozPrime แต่ถ้าหากคุณเพิ่งจะเริ่มต้นทำ SEO และอาจไม่มีงบเยอะในช่วงเริ่มต้น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีใน Internet ไปก่อนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะมาดูเครื่องมือที่คุณสามารถนำมาใช้ได้จากทาง Google โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย