Browsing: Domain Authority

SEO

SEO เป็นสิ่งที่อธิบายได้ค่อนข้างยาก เนื่องด้วยรายละเอียดที่เยอะมาก แต่เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องอธิบายเนื้อหาของ SEO ทั้งหมดให้กับลูกค้าหรือเจ้านายของเราให้ได้เข้าใจ ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมากในการทำ SEO ซึ่งก็คือเรื่องของ Domain Authority 

บทสรุปจากบทความของ Moz (ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง SEO) ที่ได้ทำการศึกษาและทดสอบเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างคุณภาพของ Brand บนเว็บไซต์กับจำนวน Backlink ที่เว็บไซต์นั้นมี และความสามารถในการเพิ่ม Ranking factor (ปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการทำให้เว็บไซต์สามารถติด Ranking บน Google ได้)