Browsing: E-Commerce

ปัจจุบันมีเครื่องมือสำหรับการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ ซึ่งจะต้องจ่ายเงินเพื่อใช้งานอย่างเช่น MozPrime แต่ถ้าหากคุณเพิ่งจะเริ่มต้นทำ SEO และอาจไม่มีงบเยอะในช่วงเริ่มต้น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีใน Internet ไปก่อนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะมาดูเครื่องมือที่คุณสามารถนำมาใช้ได้จากทาง Google โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย