วิธีการคำนวณ ROI จาก SEO ด้วย Google Analytic

คุณอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเรียนรู้การทำ SEO ที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่มันจะไม่มีประโยชน์เลย หากคุณไม่สามารถวัดผลลัพธ์ได้ การติดตามตัววัดหลักเหล่านี้ทุกเดือนทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณได้ รวมทั้งสามารถทำการตัดสินใจในด้านธุรกิจด้วยการดูจากผลลัพธ์จริงที่เกิดขึ้น

Purinut S.

February 28, 2022