Browsing: HTML

การปรับปรุงความเร็วเว็บไซต์ส่วนมากเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆหลายอย่าง ดังนั้นในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงแนวคิดที่ไม่เคยพบเห็นในการตรวจสอบความเร็วของเว็บไซต์ใดๆมาก่อน