LSI Keyword

LSI Keywords จำเป็นแค่ไหนในการทำ SEO

หลายคนมักพูดว่า “LSI Keywords” สามารถช่วยทำให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาในกูเกิลได้ แต่ LSI Keywords คืออะไร แล้วสามารถช่วยเพิ่มการติดอันดับการค้นหาได้จริงหรือไม่ หากได้อ่านบทความต่อไปนี้ จะสามารถให้คำตอบกับคุณได้อย่างแน่นอน

LSI Keywords คืออะไร?

          LSI Keywords ย่อมาจาก Latent Semantic Indexing คือ คำหรือข้อความที่กูเกิลเห็นว่าเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา เช่น หากพูดถึงรถยนต์ LSI Keywords หรือ คำที่เกี่ยวข้องอาจเป็นเครื่องยนต์ ยานพาหนะ ถนน ล้อ เป็นต้น

Fall Synonyms keyword

สมมติว่าคุณอยากค้นหาว่า “Fall” แต่ปัญหาคือกูเกิลจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณต้องการคำว่า Fall ในความหมายของคำนามที่แปลว่าฤดูใบไม้ร่วง หรือคำกริยาที่แปลว่าตก ในบางครั้งหากเราค้นหาเพียงคำเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดขึ้นในกรณีที่คำบางคำเป็นคำพ้องความหมาย (Synonyms)

Autumn synonyms keyword

ดังนั้นหากคุณต้องการค้นหาคำว่า Fall ในความหมายของฤดูใบไม้ร่วง คุณอาจค้นหาโดยใช้คำว่า Autumn เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการค้นหาให้เพิ่มมากขึ้น 

แล้ว Synonyms คืออะไร?

          Synonyms (คำพ้องความหมาย) หมายถึง คำหรือกลุ่มคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น คำว่า Fall กับ Autumn / ใหญ่กับโต / เก่งกับฉลาด ในการใช้ภาษานั้นผู้ใช้ภาษาแต่ละคนย่อมมีประสบการณ์ในการเลือกใช้คำที่แตกต่างกัน ทำให้ในการค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์อาจมีการใช้คำค้นหาที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากมีเว็บไซต์ 2 เว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาตนเอง เว็บไซต์แรกใช้คำว่า คนเก่ง ส่วนอีกหนึ่งเว็บไซต์ใช้คำว่า คนฉลาด

car-automobile-synonym-1

ดังนั้นหากเราเลือกใช้คำเพียงคำเดียวตลอดทั้งเว็บไซต์อาจทำให้โอกาสในการติดอันดับการค้นหามีน้อยลง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความสำคัญของ LSI Keywords หรือคำที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยสามารถเพิ่มโอกาสในการค้นหาของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ แต่นอกจาก Synonyms หรือคำพ้องความหมายจะมีส่วนในการกำหนด LSI Keywords แล้ว Polysemic ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

Polysemic คืออะไร ต่างจาก Synonyms อย่างไรบ้าง?

          Polysemic คือ คำหลายความหมาย ซึ่งคือคำที่สะกดเหมือนกัน แต่แตกต่างที่ความหมายของคำ เช่น Bank หมายถึง สถาบันทางการเงินหรือฝั่งแม่น้ำ หรือ Bright ที่สามารถใช้ในบริบทของแสง (light) หรือ ความฉลาด (intelligent)

apple-computer-polysemic

ดังนั้นปัญหาที่เกิดจากความหลายความหมาย (polysemic) นี้คือ ระบบ Search Engine อาจไม่สามารถเข้าใจได้ว่าความหมายที่เราต้องการค้นหาคือความหมายใด ซึ่งอาจทำให้ระบบนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ถูกต้องได้

LSI Keywords ทำงานอย่างไร ทำไมถึงมีประโยชน์ต่อ SEO

          ระบบ Search Engine หรือระบบการค้นหาของคอมพิวเตอร์อาจยังมีความฉลาดหรือความเข้าใจในภาษาน้อยกว่ามนุษย์ ตัวอย่างเช่น มนุษย์สามารถเข้าใจความหมายของใหญ่กับโต หรือ Big กับ large แต่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใจความหมายเองได้ ต้องอาศัยการป้อนข้อมูลจากมนุษย์ แต่ด้วยเหตุที่เราไม่สามารถป้อนข้อมูลทุกอย่างให้แก่คอมพิวเตอร์ได้ จึงส่งผลให้ในบางครั้งเกิดปัญหาขึ้น

fall-autumn

          จากตัวอย่างที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว คือ Fall กับ Autumn ที่มีความหมายเหมือนกัน จึงอาจทำให้กูเกิลนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ค้นหาได้ เพราะเมื่อเราพิมพ์ค้นหาเพียงคำว่า “Fall” กูเกิลจะแสดงผลทั้งในความหมายของคำนาม คือ ฤดูใบไม้ร่วง และในความหมายของคำกริยา คือ ตก, หล่น ดังนั้นเราอาจต้องเพิ่มคำค้นหาให้มากยิ่ง เช่น Season after fall เพื่อให้กูเกิลค้นหาคำที่เกี่ยวข้องทั้งของคำว่า Season และ Fall หากกูเกิลได้รับข้อมูลที่มากขึ้นก็จะช่วยในการค้นหาและแสดงผลที่ถูกต้องมากขึ้นเช่นกัน

          ในด้านประโยชน์ของ LSI Keywords ต่อการทำ SEO นั้น การใส่คำที่เกี่ยวข้องลงไปในเนื้อหาย่อมทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกจัดอันดับที่ดีขึ้นได้ ดังเช่น หากคุณค้นหาคำว่า “หมู” อัลกอรึทึมจะประเมินเนื้อหาของแต่ละหน้าเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับคำว่าหมู เช่น เว็บไซต์ที่มีภาพหรือวิดีโอหมู หรืออาจเป็นสายพันธุ์ของหมู ในขณะเดียวกันหากมีเว็บไซต์ 2 เว็บไซต์ที่ปรากฏคำว่า “หมู” ในจำนวนครั้งที่เท่ากัน เว็บไซต์แรกกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับหมูทั้งหมด แต่เว็บไซต์ที่สองมีการกล่าวถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ด้วย กูเกิลจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์นี้เพื่อจัดอันดับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งหมด

การค้นหาคำหรือข้อความที่เกี่ยวข้อง สามารถทำได้อย่างไร?

          ในการนำเสนอหรือเขียนเนื้อหาลงในเว็บไซต์ เราควรจะใส่คำที่เกี่ยวข้องไว้ให้ได้มากที่สุด เช่น หากจะเขียนเกี่ยวกับ “การย้อมสีผม” คุณคงต้องนึกถึงคำที่เกี่ยวข้อง เช่น ผม น้ำยาย้อมสีผม เปลี่ยนสีผม ซึ่งการใส่คำหรือข้อความที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ลงไปด้วย จะช่วยให้บทความของคุณติดอันดับการค้นหาได้มากขึ้น นอกจากนี้การใส่คำที่เกี่ยวข้องในลิงก์การค้นหา (URL) ก็สามารถช่วยในการทำ SEO ได้เช่นกัน

Related Keywords

          แต่คำถามต่อมาคงเป็นแล้วเราจะทำอย่างไรให้เราสามารถเก็บคำที่เกี่ยวข้องได้ครบทุกคำ ลองมาดูวิธีการที่จะช่วยให้คุณสามารถหาคำหรือข้อความที่เกี่ยวข้องที่มากที่สุดกัน

ใช้ความคุ้นเคย

          หากจะนำเสนอเกี่ยวกับ “การขายเสื้อผ้า” คุณอาจต้องเพิ่มคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับ กำไร ขาดทุน การผลิตเสื้อผ้า หรือแหล่งขายเสื้อผ้า ไปด้วย เนื่องจากเราไม่สามารถทราบได้ว่ากูเกิลจะเก็บข้อมูลคำใดว่าเป็นคำที่เกี่ยวข้องบ้าง ดังนั้นจึงควรใส่คำที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด

ดูจากการค้นหาคำในกูเกิล หรือดูจากการค้นหาที่เกี่ยวข้อง

          เมื่อเราค้นหาคำในกูเกิล กูเกิลจะช่วยเติมข้อความอัตโนมัติเพื่อช่วยในการค้นหา เช่น “ขายเสื้อผ้ามือสอง” “ขายเสื้อผ้าออนไลน์” “ขายเสื้อผ้า เริ่มต้นยังไง” เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นคำหรือข้อความที่คุณสามารถนำไปเพิ่มเติมในบทความได้  

          นอกจากนี้การดูจากการค้นหาที่เกี่ยวข้องก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยคุณได้ การค้นหาที่เกี่ยวข้อง หรือ Google Related Searches จะปรากฏด้านล่างของผลการค้นหา หากเราดูการค้นหาที่เกี่ยวข้องก็สามารถนำคำหรือข้อความมาเพิ่มเติมในเนื้อหาได้เช่นกัน เมื่อคุณได้คำที่คนมักค้นหาแล้วก็สามารถนำไปใส่ในบทความหรือเนื้อหาของคุณ เพื่อช่วยเพิ่มความชัดเจนของเนื้อหาให้มากขึ้น เมื่อเนื้อหามีความชัดเจนแล้วก็ย่อมมีผลต่อ SEO เพราะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับต้น ๆ ของการค้นหาได้

ใช้เครื่องมือหรือเว็บไซต์เพื่อช่วย

          ตัวช่วยสำคัญที่ทำให้การค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่ายขึ้น คือการใช้เครื่องมือหรือเว็บไซต์เพื่อช่วยค้นหา เครื่องมือ LSI Keyword สามารถช่วยในการหาคำที่เกี่ยวข้องได้ เมื่อเราป้อนคำว่า “ขายเสื้อผ้า” ตัวโปรแกรมจะช่วยค้นหาคำที่เกี่ยวข้องได้ทันที เครื่องมือนี้จะช่วยในการวิเคราะห์และเลือกคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมได้ เนื่องจากมีการบอกถึง Volume และ Trends ไว้ด้วย หรืออีกวิธีหนึ่ง คือการใช้เว็บไซต์  Ahrefs’ Keywords Explorer เพื่อสืบค้นคีย์เวิร์ด หรือคำที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์นี้สามารถช่วยค้นหาคำหรือข้อความที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะมีเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มการค้นหาให้แม่นยำขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้คุณได้คำที่เกี่ยวข้องที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน อีกเว็บไซต์ที่ช่วยในการค้นหาคีย์เวิร์ดได้ คือ Google’s Natural Language API เพียงแค่คุณวางข้อความของเว็บไซต์ที่ติดอันดับสูงสุดหรืออันดับต้น ๆ ของกูเกิล เว็บไซต์นี้จะช่วยตอบข้อสงสัยว่าเนื้อหาหรือคีย์เวิร์ดที่คุณพลาดไปคือคำใด นับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาคำหรือข้อความที่เกี่ยวข้องได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

สืบค้นข้อมูลเองเพิ่มเติม

          เว็บไซต์ที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ไว้มากมายอย่าง Wikidata.org นับเป็นฐานข้อมูลที่ดีที่จะทำให้คุณได้สืบค้นข้อมูลหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำหลักที่คุณต้องการ หากคุณลองหาข้อมูลจากฐานข้อมูลของเว็บไซต์นี้อาจทำให้คุณได้คีย์เวิร์ดหรือคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งกูเกิลอาจดึงข้อมูลจาก Wikipedia ไปเช่นกัน ดังนั้นหากคุณหาคีย์เวิร์ดหรือคำที่เกี่ยวข้องจากในเว็บไซต์นี้ แล้วนำไปเขียนในเว็บไซต์ของคุณก็อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณสามารถติดอันดับต้น ๆ ในการค้นหาได้

การนำเสนอย้อนกลับ

          เมื่อเราค้นหาข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งในกูเกิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่เป็นคำจากกลุ่มหรือคำหลักในหมวดหมู่นั้น ๆ เช่น ผลไม้ ผัก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเขียน นายกรัฐมนตรี กูเกิลจะแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทันที เช่น หากคุณค้นหาคำว่า “ผลไม้” กูเกิลย่อมแสดงภาพผลไม้ต่าง ๆ อาทิ แอปเปิล กล้วย แตงโม สับปะรด องุ่น หากคุณลองค้นหาแล้วให้กูเกิลแสดงผลก่อน อาจทำให้คุณได้คีย์เวิร์ดหรือคำที่ใกล้เคียงมากขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งนับว่าเป็นการค้นข้อมูลแบบย้อนกลับ

          กล่าวโดยสรุป LSI Keywords มีความสำคัญต่อการทำ SEO เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการทำให้บทความหรือเนื้อหาของคุณมีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถทำให้  Search Engine ของกูเกิล (google) เข้าใจเนื้อหาของบทความในเว็บไซต์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของกูเกิล ดังนั้นในการเขียนเนื้อหา SEO จึงควรเลือกเขียนทั้งคีย์เวิร์ดหรือคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กูเกิลเข้าใจได้ว่าบทความที่เรานำเสนอเกี่ยวข้องกับเรื่องใด เพื่อที่จะได้จัดอันดับความเกี่ยวข้องไว้ในอันดับต้น ๆ เมื่อมีผู้ค้นหาคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดทางกูเกิล

สวัสดีค่ะทุกคน ชื่อหมูนะคะ เราเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบงานเขียนมาก ๆ ค่ะ เพราะงานเขียนเปรียบเสมือนกับการสร้างโลกในจินตนาการของเราขึ้นมา โลกใบนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน เเละความรู้มากมายที่เราสามารถผจญภัยไปได้เเบบไม่มีลิมิต มาท่องโลกของตัวหนังสือไปพร้อมกันนะคะ