ปริมาณ Link และการค้นหาชื่อ Brand มีผลต่อการติด Ranking บน Google หรือไม่

บทสรุปจากบทความของ Moz (ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง SEO) ที่ได้ทำการศึกษาและทดสอบเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างคุณภาพของ Brand บนเว็บไซต์กับจำนวน Backlink ที่เว็บไซต์นั้นมี และความสามารถในการเพิ่ม Ranking factor (ปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการทำให้เว็บไซต์สามารถติด Ranking บน Google ได้)  ซึ่งทาง Moz ได้ทำการสรุปผลการทดสอบออกมาได้น่าสนใจเลยทีเดียว โดยในวันนี้ทางเราจะมาสรุปเนื้อหาแบบเข้าใจได้ง่ายให้

สิ่งที่จะได้อ่านต่อไปนี้  เป็นเพียงข้อสรุปจากการทดสอบของทาง Moz ซึ่ง ไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่า Brand และ Backlink มีผลต่อ Google Ranking Factor หรือไม่ เนื่องจาก Google Algorithm ในการเลือกเว็บไซต์ขึ้นมาแสดงนั้นมีมากกว่า 200 Factors ! และมีการอัพเดทปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 

ในโลกของ SEO สิ่งที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอ คือ

  • Backlink, Internal link, External link หรือ Link ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ คือสิ่งที่ Google ให้ความสำคัญ และเป็นหลักการในการทำงานของ Google 
  • Link ทั้งหมดนั้นส่งผลต่อ Ranking
  • การสร้าง Backlink ไม่ได้ส่งผลดีต่อ Ranking เสมอไป
  • Link อาจไม่ได้ดีต่อเว็บไซต์เสมอไป โดยอาจจะส่งผลที่ไม่ดีต่อ SEO

แต่ด้วยความที่ Google มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อข้อสรุปทั้ง 4 ข้อด้านบน ดังนั้นหวังว่า ข้อสรุปของผลการทดสอบในบทความนี้ จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่สนใจในเรื่อง SEO ทุกคน

วิธีการทดสอบ

ทาง Moz ได้ใช้วิธีการวัดจากผลการค้นหา 20 อันดับแรกบน Google โดยดูจาก Keyword ของทาง Moz เอง (10,000 Keywords) ซึ่งมีการใช้ข้อมูลจากทั้ง Desktop และ Mobile จากพื้นที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ทาง Moz ยังใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง (Spearman’s Rank Correlation) มาใช้ในการคำนวณค่าต่างๆเช่น Domain Authority (DA), Link count หรือ จำนวน Link ในเว็บไซต์ด้วย

การทดสอบกลุ่มที่ 1: Page, Subdomain, Domain-level external links

สำหรับการทดสอบในกลุ่มนี้ ทาง Moz ได้ทำการวัดว่า ระหว่างปริมาณของ External Link ในทั้งหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ (Page) เช่น หน้า Product หรือ Category, Domain, และ Subdomain มาคิดเทียบกับ Ranking ของเว็บไซต์บน Google เพื่อหาข้อสรุปว่า External Link นั้นมีผลมากน้อยแค่ไหน

ซึ่งจากผลคะแนนที่ออกมานั้นจะเห็นได้ว่า ปริมาณของ External link ในหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้า (Page) มีผลกับ Ranking มากกว่า Domain / Subdomain ปกติ ซึ่งอาจจะมีหลายปัจจัยที่ทำให้ผลออกมาเช่นนี้ แต่หากเราทำการเปรียบเทียบจำนวน External link ระหว่างหน้า Home และหน้า Category โดยส่วนใหญ่แล้ว ในหน้า Home จะมี External link ที่มากกว่า ซึ่งส่งผลให้หน้า Home นั้นจะติด Rank ได้ง่ายกว่านั่นเอง

การทดสอบกลุ่มที่ 2: Links vs. Authoritative Links (Links ที่มีคะแนน PA/DA สูง)

ในกลุ่มนี้ Moz ได้ใช้ข้อมูลสองส่วน คือ PA (Page Authority) หรือหลักการให้คะแนนความนิยมสำหรับหน้าเพจเว็บไซต์ และ DA (Domain Authority) หรือหลักการให้คะแนนความนิยมของ Domain ซึ่งผลการทดสอบในกลุ่มนี้อาจจะช่วยยืนยันข้อสรุปในกลุ่มแรก ว่าจำนวน External Link นั้นมีผลต่อ Ranking น้อยกว่าทั้งค่า PA และ DA โดยสรุปก็คือ หน้าเพจเว็บไซต์ที่ดี มีคะแนน PA สูง และ เป็น Domain ที่ดี มีคะแนน DA สูงนั้นมีผลต่อ Ranking มากกว่า ปริมาณ External link เรียกง่ายๆว่า Quality (คุณภาพ) มีผลมากกว่า Quantity (ปริมาณ) นั่นเอง

การทดสอบกลุ่มที่ 3: Branded Search Volume (ปริมาณการค้นหาชื่อ Brand) vs. Domain-level

จากผลการทดสอบในกลุ่มที่สามนี้จะเห็นได้ว่า เว็บไซต์ที่มีคะแนน DA ที่ดีนั้นมีผลต่อ Ranking มากกว่าเว็บไซต์ที่มีปริมาณการค้นหาชื่อ Brand สูง ดังนั้นถึงแม้ว่า Brand ของคุณจะเป็นที่รู้จักและมีการค้นหาเยอะ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันส่งผลน้อยกว่าการที่เว็บไซต์มีคะแนน DA ที่ดี

นอกจากนี้หากเราลงไปดูอันดับ 10-20 หรือ ประมาณหน้าที่สองของ Google นั้นจะเห็นได้ว่า คะแนน DA นั้นยังคงมีผลมากกว่าปริมาณ External link อยู่ดี

“ดังนั้นเราควรพยายามดูแลเว็บไซต์ และทำการเพิ่มค่าคะแนน DA ให้เว็บไซต์เราอยู่เสมอ”

Dilemma: หาก Brand ของเรามีปริมาณการค้นหาเยอะ เราสามารถมี Ranking ที่ดีขึ้นได้ ดังนั้นเราสามารถใช้ Bot ในการปั๊มจำนวนการค้นหา Brand ได้หรือไม่?

ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่า ปริมาณการค้นหาของ Brand นั้นมีความเกี่ยวข้องกับ Ranking อยู่บ้างจากผลการทดสอบที่กล่าวมา  แต่ทางเราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรที่จะพยายามปั๊มจำนวนการค้นหา Brand ผ่านการใช้ Bot เพราะเป็นการทำที่ไม่ยั่งยืน และคุณไม่สามารถใช้ Bot ในการเพิ่มจำนวนการค้นหาได้ตลอดไป ดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำคือ พยายามพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์, สินค้า, หรือบริการของคุณให้ดี เพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปโดยธรรมชาติจะดีและมั่นคงกว่า

บทสรุปจากผลการทดสอบของทาง Moz

สำหรับการทำ SEO ในปัจจุบันและอนาคตจะเห็นได้ว่า การทำ Backlink อย่างเดียวนั้นไม่ได้ส่งผลหรือมีประโยชน์กับการทำให้เว็บไซต์ของคุณติด Ranking บน Google เท่าไรแล้วนะคะ เนื่องจากทาง Google ได้พยายามที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งาน ดังนั้นการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ควรที่จะโฟกัสในสิ่งเหล่านี้

  • ค่าคะแนน PA นั้นถือว่าสำคัญมากๆ ซึ่งเป็นคะแนนที่มาจากการที่เว็บไซต์มีเนื้อหาที่ดี และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
  • ปริมาณ Link ที่เข้ามาในเว็บไซต์นั้นส่งผลต่อ Ranking น้อยกว่า เมื่อเทียบกับการเพิ่มค่าคะแนน PA
  • ปริมาณการค้นหาชื่อของ Brand นั้นจะช่วยให้เสริมเพิ่มคะแนนให้กับค่าคะแนน DA ได้

สวัสดี เราชื่อ พีค มีความสนใจเรื่อง SEO มาตั้งแต่ตอนอายุ 20 สมัยเข้ามหาลัยใหม่ๆ เนื่องจากเราเรียนบริหารธุรกิจ จึงได้เรียนเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ และมองว่า SEO คือหนึ่งในศาสตร์และศิลป์ที่มีความอ่อนไหว น่าสนใจ และดูมีอะไรในตัวของมันเองดี คนที่ทำต้องรอคอยเป็น เหมือนฝึกให้เรารู้จักที่จะรอคอยได้ ก็เลยศึกษา ทดลอง มาโดยตลอด มันสนุกมากนะ ได้เห็นกราฟวิ่งขึ้นวิ่งลง เติบโตไปเรื่อยๆ เปรียบเสมือนกับชีวิตที่มีสีสัน มีจังหวะที่คอยสลับไปมานั่นเอง